English

Dự án

Được thành lập từ năm 1982 với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, sản lượng xây lắp hàng năm đạt hơn 300 tỷ. Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm kết hợp với những cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, tinh thần trách nhiệm cao sẵn sàng đảm nhận thi công các dự án xây dựng trên toàn quốc.

Dự án Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu do Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long là Chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận dự án tại Quyết định số 5012/QĐ-UB ngày 28/12/2004, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM706581 ngày 15/06/2008 đối với đất ở.

Dự án được khởi động từ năm 2004, đã triển khai đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng như: Khảo sát, quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, … và đã thi công hạ tầng cơ bản cho giai đoạn I với gần 30 ha mặt bằng sẵn sàng bàn giao để xây dựng các công trình kiến trúc.